Share

Basengera mu buvumo buteye ubwoba//hari uwahakuye inzu// habera ibitangaza//ni benshi

Twasuye ubuvumo bwa Nyankokoma bwitirirwa Ruganzu, dutungurwa no gusangamo abantu benshi bari gusenga, kuramya no guhimbaza Imana, batubwiye ko bahabonera ibitangaza bikomeye.

Leave a Comment